Konkurs Akademicki o stypendium i indeks

chrapka

im. Biskupa Jana Chrapka przeprowadzany jest od 2002 r. Grono laureatów Konkursu obejmuje już ponad 100 osób.

Tragicznie zmarły w październiku 2001 r. Ks. Biskup Jan Chrapek był od wielu lat niezwykle popularnym nauczycielem akademickim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawsze z szacunkiem podchodził do wszystkich swoich rozmówców, niezależnie od ich przekonań, i nawiązywał z nimi dialog podkreślający wartość i godność człowieka. Jego radość życia i spontaniczność wyzwalały u ludzi nowe siły, inspirowały i zachęcały do patrzenia na świat z nadzieją. Uczył konieczności łączenia w dziennikarstwie profesjonalnego warsztatu z zasadami etyki. Był jednocześnie bezkompromisowy, gdy widział kłamstwo, obłudę i ludzką krzywdę.

Instytut Dziennikarstwa wraz z Instytutem Polityki Społecznej i Instytutem Nauk Politycznych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnąc uczcić pamięć tego niezwykłego wychowawcy młodzieży i jednocześnie wskazać wszystkim pracownikom mediów społecznych – jak uczył Biskup Jan Chrapek – potrzebę budowania kultury porozumienia i dialogu, postanowiły co roku przeznaczać drogą konkursu dla maturzystów pochodzących z ubogich rodzin czternaście miejsc na prowadzonych przez siebie studiach dziennikarskich, polityki społecznej i nauk politycznych.

Partnerem obu Uczelni w tym przedsięwzięciu jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przeprowadza wstępny nabór kandydatów oraz zapewnia pomoc stypendialną dla laureatów Konkursu.

Więcej na stronie dzielo.pl

Dodaj komentarz