Komunikat dla Koła Młodych Pedagogów

Małopolski Kurator Oświaty oraz Fundacja Dzieci Niczyje organizuje konferencję „Chronimy dzieci”, na którą zaproszeni są również członkowie Koła Młodzieżowych Pedagogów. Konferencja odbędzie się 29.04.15 r, w godzinach 10.00-12.30, w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura Urzędu w Tarnowie, Al. Solidarności 5. Chętni członkowie KMP do uczestniczenia w konferencji proszeni są o zgłoszenie się u Pani Pedagog do 27.04.15 r.

adas

Dodaj komentarz