Sukces Moniki Wilk z klasy II G

I nagrodę w XIV Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu” otrzymała Monika Wilk z klasy II G pseudonim „Reverende” za wiersze „Barabasz”, „Tęsknota” i „Herosi”.
Nagroda została przyznana za ciekawe nawiązanie do tej linii tradycji literackiej, która łączy poezję oraz etykę i osadza wiersz pośród dobra i zła, heroizmu i tchórzostwa.

I nagrodę dla Moniki przyznało Jury w składzie:
– Andrzej Warzecha – poeta, krytyk sztuki, autor licznych tomów wierszy, publicysta Dziennika Polskiego.
Członkowie:
Dr hab. Wojciech Kudyba – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poeta, krytyk literacki.
Wojciech Molendowicz – autor książek, dziennikarz, redaktor, wydawca
Dobrego Tygodnika Sądeckiego.
Grzegorz Rapcia – Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Gratulacje dla Moniki Wilk.

Mwilk

Dodaj komentarz