Zebrania dla Rodziców

Szanowni Państwo,

dyrekcja przypomina, że zgodnie z ustalonym we wrześniu 2015 r. harmonogramem 22 października 2015 r. (czwartek) odbędą się zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II i III wg następującego porządku:

KLASY   DRUGIE – godz. 17.00:

Spotkanie Rodziców i wychowawców klas II w sali nr 14 – realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki (przedstawi p. Stanisław Koćwin).

Po spotkaniu – zebrania z wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych.

UWAGA: Spotkanie z Rodzicami uczniów klasy II F odbędzie się 29.10.2015 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali nr 3.

KLASY   PIERWSZE   i    KLASY     TRZECIE –   godz. 17.00:

Zebrania z wychowawcami w przydzielonych salach lekcyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców lub Opiekunów Prawnych.

 

Dodaj komentarz