Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 18.11.2015 w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Wśród nagrodzonych są dwie nasze uczennice: Magdalena Kras z 3D i Lilianna Precht z 3B.
GRATULUJEMY!

nadroda-prezesa-rm

Otrzymały one Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które przyznawane jest uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Może ją otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Dodaj komentarz