Kampania ,,Biała Wstążka”

Stop przemocy wobec kobiet!

Przemoc jest straszna. Przemoc to choroba.

Okrutne czyny, czasem nawet słowa.

Ogarnia wszystkich winnych i bez winy.

Nie szukajmy zemsty, szukajmy przyczyny”

logo kampani biała wst

 

W dniach 30.11. – 04.12.2015 r. nasza szkoła włącza się w kampanię profilaktyczną ,,Biała Wstążka”. to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Tydzień bez przemocy to organizowana już po raz kolejny kampania dla wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc. Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka – prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Mając na uwadze fakt, iż agresja i przemoc są zjawiskami coraz bardziej powszechnymi we współczesnym świecie, szerzymy w naszej szkole ideę życia bez przemocy i uczymy tolerancji. Chcemy zwiększyć świadomość i konieczność przeciwdziałania przemocy.

 

Dnia 3.12.2015 r. w czwartek prosimy całą społeczność naszej szkoły o ubranie się na biało jako znak solidarności. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego będą w tym dniu będą przypinać wszystkim białe wstążeczki – symbol kampanii – na korytarzu szkolnym na dużej przerwie o 11.45 odbędzie się happening .

Mamy nadzieję, że poprzez włączenie się w tę inicjatywę zwrócimy uwagę wszystkich na problem, jakim jest właśnie przemoc wobec kobiet.

Jak to się zaczęło ?

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

 

Grzegorz Dzierwa

 

Dodaj komentarz