„ŻYWOTY RÓWNOLEGŁE” – wiersze Jarosława Iwaszkiewicz i Jacka Dehnela

Salon Poezji – 20 XII 2015, godz. 11.00 – Mała scena Teatru Solskiego

Teksty czytają: Kinga Piąty i Tomasz Wiśniewski ; muzyka: Tomasz Boruch (gitara) i Jan Gąsawski (trąbka)

 

 

Na ostatnim tegorocznym Salonie Poezji, przygotowanym jak zwykle przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z Tarnowskim Teatrem, uczestnicy posłuchają wierszy poetyckiego duetu stanowiącego szczególny przykład sztafety pokoleń. Nie tylko dlatego, że Jarosław Iwaszkiewicz – przedwojenny skamandryta i powojenny guru polskiej literatury – zmarł w tym samym (1980) roku, w którym urodził się Jacek Dehnel – laureat Nagrody Fundacji Kościelskich, uznany za jednego z najciekawszych przedstawicieli polskiej poezji i prozy pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Łączy ich także fakt równoczesnej, z równą pasją rozwijanej – i niemal od razu docenianej – aktywności w obszarze poezji i prozy, a nade wszystko podobny typ wrażliwości, który każe im za główny przedmiot twórczej refleksji uznać problem przemijania i trwania, w kontekście kruchości ludzkiej egzystencji, w którą jednak wpisane jest pragnienie nieprzemijalności. Kolejny obszar wspólnoty, to klasycznie zbudowane strofy, dbałość o rytm, a nierzadko także rym w wierszu, nie stronienie od tonu wzniosłego.

Dla czytelnika, a w przypadku niedzielnego spotkania dla słuchacza, ta poezja, to szansa na obcowanie z mądrym i pięknym słowem, na co okazji w otaczającej nas na co dzień rzeczywistości jest zaiste niewiele.

Iwaszkiewicz

Iw&De_plakat

Dodaj komentarz