Młodzież klas I i II

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie zaprasza uczniów klas pierwszych

i drugich szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w IX POWIATOWYM KONKURSIE MITOLOGICZNYM Po nici Ariadny do stajni Augiasza

 

 1. Do konkursu każda szkoła może zgłosić 2 zespoły dwuosobowe.
 2. Konkurs będzie składał się z dwóch części:
 • I etap – część pisemna (zadania otwarte i zamknięte):

1 czerwca 2016 r. w godz. 11:00-12:00 (wyniki I etapu konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej ZSO Nr 2 w dniach 1-2 czerwca 2016)    

 • II etap – część ustna oraz prezentacja minidramy :7 czerwca 2016
 • zespołów zakwalifikowanych po I etapie)
 1. Problematyka:

– związki frazeologiczne pochodzenia mitologicznego (na podstawie opracowań),

– teatr grecki,

– rozpoznawanie motywów antycznych w dziełach malarskich,

– prezentacja w formie minidramy wybranej przez siebie postaci mitologicznej (boga, herosa, itp.)

Zgłoszenia prosimy składać

do wtorku (17.05.2016 r.); do godz. 14.00 do p. Ważnej.

 

BIBLIOGRAFIA

Lektury:

 1. Parandowski, Mitologia.
 2. Filozofia antyczna ( Sokrates, filozofia przyrody, Platon, Arystoteles, stoicyzm, Seneka, Marek Aureliusz, Cyceron, epikureizm, cynizm,, sceptycyzm, materializm).
 3. Sentencje łacińskie.
 • A verbis ad verbera – Od słów do rękoczynów
 • Ab initio – Od początku
 • Ad astra per aspera – Przez trudy do gwiazd
 • Alea iacta est – Kości zostały rzucone
 • Amici fures temporum – Przyjaciele to złodzieje czasu
 • Aurea mediocritas – Złoty środek
 • Corrumpunt mores bonos colloquia mala – złe rozmowy psują dobre obyczaje
 • Corvus albus – biały kruk
 • Errare humanum est – błądzić jest rzeczą ludzką
 • Faber est quisque suae fortunae – każdy jest kowalem własnego losu
 • Historia magistra vitae – historia nauczycielką życia
 • Homo homini lupus est – człowiek człowiekowi jest wilkiem
 • Inter malleum et incudem – między młotem i kowadłem
 • Lavare manus – umywać ręce
 • Nemo sine vitiis est – nikt nie jest bez wad
 • Pro publico bono – dla dobra ogółu

 

Opracowania do wyboru, np.:

 1. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury
 2. Mała encyklopedia kultury antycznej PWN
 3. Z. Kubiak, Literatura starożytnej Grecji i Rzymu.

oraz inne dostępne opracowania, w tym albumy sztuki lub strony internetowe poświęcone kulturze i filozofii antycznej.

 

 

Dodaj komentarz