Najważniejsze informacje do zapamiętania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli z prelekcji wygłoszonej w dniu 08.09.2016 przez doktoranta psychologii Ks. Józefa Partykę.

Nikt nie pla­nuje tego, że wpadnie w nałóg. Wszystko zaczyna się nie­winnie. Uzależnie­nie niszczy jednak każdą wolność. Chyba najgorszą rzeczą w nałogu jest to, że ty już nie masz nad sobą kontroli — ma ją twój nałóg. Dlatego, „jeśli chcesz być wolny, mądrze wybieraj!”

 

Uwarunkowania osobowościowe osób podejmujących zachowania ryzykowne:

– wysoki poziom lęku i niepokoju

-słaba odporność na frustrację

– niska samoocena

– niedojrzałość emocjonalna i społeczna

– słaba kontrola wewnętrzna

– nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i otoczenia

– poczucie odrzucenia

Czynniki chroniące przed zachowaniami problemowymi

– silna więź emocjonalna z rodzicami

– regularne praktyki religijne

– zainteresowania nauką szkolną pracą i obowiązkami

– poszanowanie prawa, norm i autorytetów społecznych

-przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej

Odbudowa lub wzmocnienie więzi w rodzinie powinna być głównym celem działań wszystkich. Jest to niezwykle istotne, gdyż brak lub utrata doświadczenia miłości w rodzinie powoduje patologizowanie się więzi prowadząc do wystąpienia zespołu odtrącenia, a następnie utraty poczucia bezpieczeństwa o obniżenie poczucia własnej wartości, co w konsekwencji może prowadzić do zachowa ryzykownych.

20160908_092619

20160908_092623

20160908_092646

Dodaj komentarz