AGH W KRAKOWIE – INFORMATYKA STOSOWANA

Kierunek dostępny na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony  Środowiska, oferuje każdemu studentowi możliwości kształcenia w zakresie geoinformatyki i innych zastosowań informatyki w naukach przyrodniczych.

Studia odbywają się  w ramach trzech specjalności:

  • Geoinformatyka;
  • Oprogramowanie i bazy danych w geologii;
  • Modelowanie i systemy informatyczne w geofizyce;

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w :

  • krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach poszukiwawczych,
  • zakładach górniczych wszystkich typów w kraju i za granicą,
  • organach administracji państwowej i samorządowej,
  • uczelniach wyższych,
  • placówkach naukowych,
  • laboratoriach badawczych,
  • biurach turystycznych.

Absolwenci WGGiOŚ mogą pracować nie tylko w tradycyjnych dziedzinach nauk o Ziemi, w inżynierii i ochronie środowiska, lecz także w innych działach bardziej odległych od geologii, takich jak konserwacja zabytków i archeologia.

Nowe informatory AGH są już dostępne w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy!

aghgeologia

Dodaj komentarz