Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie ” O Diamentowy Indeks AGH” Zadania oraz rejestracja w systemie dostępne są pod adresem www.diament.agh.edu.pl W tym roku olimpiada objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii. Więcej informacji u nauczycieli prowadzących. Zapraszamy

12 kwietnia podczas Dnia Otwartego AGH możecie: zwiedzić kampus akademicki AGH (począwszy od gmachu reprezentacyjnego, poprzez wszystkie wydziały AGH, Bibliotekę Główną, aż po największe miasteczko studenckie w Polsce); porozmawiać ze studentami oraz Waszymi przyszłymi wykładowcami, poznać ofertę kształcenia AGH, posłuchać o możliwościach wyjazdów zagranicznych w ramach stypendiów i programów partnerskich oraz perspektywach zawodowych po ukończeniu studiów; zajrzeć do sal wykładowych i laboratoriów; posłuchać specjalnie przygotowanych wykładów, obejrzeć doświadczenia i prezentacje; wziąć……

Kierunek dostępny na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony  Środowiska, oferuje każdemu studentowi możliwości kształcenia w zakresie geoinformatyki i innych zastosowań informatyki w naukach przyrodniczych. Studia odbywają się  w ramach trzech specjalności: Geoinformatyka; Oprogramowanie i bazy danych w geologii; Modelowanie i systemy informatyczne w geofizyce; Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w : krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach poszukiwawczych, zakładach górniczych wszystkich typów w kraju i za granicą, organach administracji państwowej i samorządowej, uczelniach wyższych,……