Kierunek dostępny na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony  Środowiska, oferuje każdemu studentowi możliwości kształcenia w zakresie geoinformatyki i innych zastosowań informatyki w naukach przyrodniczych. Studia odbywają się  w ramach trzech specjalności: Geoinformatyka; Oprogramowanie i bazy danych w geologii; Modelowanie i systemy informatyczne w geofizyce; Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w : krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach poszukiwawczych, zakładach górniczych wszystkich typów w kraju i za granicą, organach administracji państwowej i samorządowej, uczelniach wyższych,……