Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę literacką na temat wrażeń z pierwszych dni pobytu w III Liceum. Praca powinna być oryginalna, spójna, poprawna stylistycznie- językowo, maksymalnie do 3/4 formatu A4. Prosimy o przesyłanie swoich prac do nauczycieli polonistów w terminie do 23 września 2019 r. Zwycięskie prace będą publikowane na stronie liceum oraz w gazetce szkolnej. Szczegóły możecie uzyskać u nauczycieli języka polskiego i opiekuna konkursu – p.  Marty Mikosińskiej. Zapraszamy!

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Konkursie na booktalking, czyli najlepszą, mówioną recenzję książki. Booktalking to zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie, ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki, w taki sposób, by zachęcić słuchaczy do jej przeczytania. Booktalking to również dzielenie się z słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcenie do czytania dla przyjemności. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich. Zadaniem uczestnika będzie……

Fundacja „TworzymMY Kraków” zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie pn. „Kapsuła Czasu”, którego celem jest budowa rzeźby architektonicznej. Obiekt stanie w prestiżowej lokalizacji w Krakowie, przy ul. Dolnych Młynów 10. Zadaniem Konkursu „Serce Kapsuły Czasu” jest stworzenie prac literackich i plastycznych, które zamknięte we wnętrzu Kapsuły, stanowić będą jej istotę. Dzieła przedstawiające wizje świata przyszłości staną się dziedzictwem dla następnych pokoleń. W dalszej perspektywie, Kapsuła Czasu, jako obiekt mobilny będzie……