Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim  Konkursie z Kaligrafii. Konkurs składa się z 3 etapów, w każdym z tych etapów uczniowie piszą: • w etapie szkolnym: Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje (Jan Paweł II). Ten etap będzie przeprowadzony  w szkole i będzie trwać 90 min. • w etapie wojewódzkim: Nie ma dobrej odpowiedzi na źle postawione pytanie (Stanisław Lem) • w etapie……

Lubisz rysować? Świetnie fotografujesz? Masz talent? Zgłoś się do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza”, organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”, prowadzonego przy współpracy merytorycznej Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich), pracy plastycznej: rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką; praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką; wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3); zestaw……

Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Olimpiada składa się z trzech etapów: Etap I – 6.11.2020 – 10:00 – odbywa się w szkołach Etap II – 12.12.2020 – 10:00 – odbywa się w okręgach Etap III – 13.03.2021 – 10:00 – odbywa się na Wydziale Chemii UJ WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski. 2. Olimpiada przeprowadzana……

1 września 2020 r. ruszyła 18. edycja konkursu  organizowanego z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki i Amerykańską Izbą Handlową. Konkurs dzieli się na trzy etapy. Etap I zwykle trwa od września do listopada. Uczestnicy rejestrują się na naszej stronie, gdzie wypełniają test jednokrotnego wyboru. Składa się on z 30 pytań w języku polskim i 30 pytań w języku angielskim. Zagadnienia obejmują takie dziedziny, jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza,……

Narodowy Bank Polski po raz dziewiętnasty zaprasza uczniów do udziału w Konkursie na pracę pisemną. Tematy pracy konkursowej: „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych” Nagrody dla zwycięzców W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia: I miejsce – 4000 zł, II miejsce – 3500 zł, III miejsce – 3000 zł, wyróżnienie – 1500 zł. Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 13……