Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”,  którego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich. Konkurs jest podzielony na dwa obszary tematyczne: dziedzictwo kultury materialnej – młyny wodne oraz dziedzictwo przyrodnicze – naturalna i sztuczna retencja. Jego przedmiotem są opracowania lub projekty identyfikujące, dokumentujące i popularyzujące dziedzictwo materialne……