Tarnowskie Centrum Kultury rozpoczęło nabór do Jury Młodzieżowego, 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej- corocznego festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych. Festiwal zostanie poprzedzony cyklem spotkań edukacyjnych „MovieMy o kinie”, które odbędą się już w marcu i kwietniu, a poświęcone będą wybranym zagadnieniom dotyczącym polskiego filmu. Nabór do Jury składa się z trzech etapów: Etap 1. Deklaracja uczestnictwa w Jury, poprzez złożenie formularza, która zapewnia udział w sześciu bezpłatnych wykładach o polskim filmie. (Szczegóły w regulaminie). Etap 2. Test……