Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie organizuje kursy przygotowujące do matury. Zajęcia odbywać się będą od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. z następujących przedmiotów: Język polski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 50 godz.) Matematyka (poziom podstawowy 48 godz., rozszerzony 48 godz.) Język angielski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 40 godz.) Chemia (poziom rozszerzony 40 godz.) Fizyka (poziom rozszerzony 40 godz. w tym zajęcia praktyczne) Biologia (poziom rozszerzony 40 godz.) Planowane jest utworzenie grup szkoleniowych na poziomie podstawowym……