Wydział Chemii UJ zaprasza wszystkich maturzystów na całoroczne Warsztaty Maturalne z Chemii. Przewidziano 10 spotkań od października do kwietnia. W tym czasie uczniowie będą mieli możliwość powtórzyć i wyćwiczyć całość materiału przewidzianego podstawą programową do egzaminu maturalnego tj.: Podstawy obliczeń chemicznych Budowa atomu i cząsteczki Powtórka z pierwszej klasy LO i gimnazjum Systematyka związków nieorganicznych. Reakcje w roztworach wodnych. Reakcje i właściwości pierwiastków bloków S, P, D, F. Równania redoks. Chemia……