Z dumą informujemy, że uczeń naszej Szkoły Zbigniew Ziarek z klasy 2A zakwalifikował się do etapu finałowego Ogólnopolskiego Konkursu OKAWANGO. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 29.III – 1.IV 2020 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.  Komisja i powołany zespół ekspercki zakwalifikował 44 uczniów rekrutujących się ze wszystkich regionów Polski. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: Laureaci OKAWANGO mogą dostać się na studia wyższe na kierunki geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na……