Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Olimpiada składa się z trzech etapów: Etap I – 6.11.2020 – 10:00 – odbywa się w szkołach Etap II – 12.12.2020 – 10:00 – odbywa się w okręgach Etap III – 13.03.2021 – 10:00 – odbywa się na Wydziale Chemii UJ WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski. 2. Olimpiada przeprowadzana……