Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi dwustopniowe studia w kilkunastu specjalnościach na kierunkach: matematyka, matematyka komputerowa, informatyka informatyka analityczna. Wydział kształci analityków, matematyków i programistów przyszłości. 96% absolwentów znajduje pracę zaraz po studiach. Mediana zarobków absolwentów, jest jedną z najwyższych w Polsce. Studia dają szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Tu możesz zapoznać się z zasadami rekrutacji, specjalną ofertą dla najlepszych uczniów szkół średnich i materiałami promocyjnymi. Siedziba Wydziału znajduje się w……

21 MARCA Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się na terenie kampusu, przy ul. 29 Listopada. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oferuje studia I i II stopnia na 7 wydziałach: Wydział Rolniczo- Ekonomiczny; Wydział Leśny; Wydział Hodowli Zwierząt; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa; Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki; Wydział Technologii Żywności; Szczegółowe informacje nt. kierunków i specjalności na poszczególnych wydziałach znajdziecie na stronie uczelni,……

7 marca odbędzie się Dzień Otwarty Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZiB) – uczelnia niepubliczna, kształci na kierunkach: Studia I stopnia ( licencjackie i magisterskie): Zarządzanie (specjalności: marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, reklama i grafika komputerowa, logistyka w przedsiębiorstwie); Finanse i rachunkowość ( specjalności: audyt i rewizja finansowa, bankowość, finanse przedsiębiorstwa, finanse publiczne, rachunkowość, finanse w korporacjach międzynarodowych); Informatyka (specjalności: bazy danych,……

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji i Zdrowia zaprasza na warsztaty dla uczniów szkół średnich. Celem warsztatów jest: – przedstawienie nowych standardów BLS i AED – zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu BLS i AED W programie: – wykład z zakresu BLS i AED – warsztaty praktyczne z podziałem na grupy – prezentacja kierunków studiów (dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia). Warsztaty są bezpłatne. Termin: 4 lub 5 grudnia (do wyboru) Bliższe informacje w bibliotece.……