Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie organizuje kursy przygotowujące do matury. Zajęcia odbywać się będą od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. z następujących przedmiotów: Język polski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 50 godz.) Matematyka (poziom podstawowy 48 godz., rozszerzony 48 godz.) Język angielski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 40 godz.) Chemia (poziom rozszerzony 40 godz.) Fizyka (poziom rozszerzony 40 godz. w tym zajęcia praktyczne) Biologia (poziom rozszerzony 40 godz.) Planowane jest utworzenie grup szkoleniowych na poziomie podstawowym……

29 marca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zaprasza na Dzień Otwarty. Będzie to doskonała okazja do zapoznana się z ofertą edukacyjną, do wzięcia udziału w ciekawych prezentacjach, eksperymentach, wykładach i pokazach. Zainteresowani studiami w Tarnowie będą mogli w godzinach od 9 do 14 zwiedzić każdy z sześciu instytutów działających w ramach uczelni. PWSZ w Tarnowie oferuje 20 kierunków i aż 35 specjalności do wyboru, studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe, jeden……