21 MARCA Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się na terenie kampusu, przy ul. 29 Listopada. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oferuje studia I i II stopnia na 7 wydziałach: Wydział Rolniczo- Ekonomiczny; Wydział Leśny; Wydział Hodowli Zwierząt; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji; Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa; Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki; Wydział Technologii Żywności; Szczegółowe informacje nt. kierunków i specjalności na poszczególnych wydziałach znajdziecie na stronie uczelni,……