7 marca odbędzie się Dzień Otwarty Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZiB) – uczelnia niepubliczna, kształci na kierunkach: Studia I stopnia ( licencjackie i magisterskie): Zarządzanie (specjalności: marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, reklama i grafika komputerowa, logistyka w przedsiębiorstwie); Finanse i rachunkowość ( specjalności: audyt i rewizja finansowa, bankowość, finanse przedsiębiorstwa, finanse publiczne, rachunkowość, finanse w korporacjach międzynarodowych); Informatyka (specjalności: bazy danych,……