Wydział Chemii UJ zaprasza wszystkich maturzystów na całoroczne Warsztaty Maturalne z Chemii. Przewidziano 10 spotkań od października do kwietnia. W tym czasie uczniowie będą mieli możliwość powtórzyć i wyćwiczyć całość materiału przewidzianego podstawą programową do egzaminu maturalnego tj.: Podstawy obliczeń chemicznych Budowa atomu i cząsteczki Powtórka z pierwszej klasy LO i gimnazjum Systematyka związków nieorganicznych. Reakcje w roztworach wodnych. Reakcje i właściwości pierwiastków bloków S, P, D, F. Równania redoks. Chemia……

Biblioteka zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach kaligrafii  w Tyńcu. Warsztaty „W średniowiecznym skryptorium” poświęcone są tajnikom pracy skryby i iluminatora. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu dawnego skryptorium. Uczestnicy zapoznają się z etapami powstawania książki rękopiśmiennej, oraz ćwiczą kaligrafię przy pomocy gęsiego pióra. Warsztaty połączone są ze zwiedzaniem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu Koszt 20 zł + przejazd 25 zł razem 45 zł od osoby. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów……