Tarnów; 14.11.2016r.

Szanowni Państwo

Nauczyciele matematyki Gimnazjów

Drodzy Uczniowie

 

Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy do udziału w kolejnej, jubileuszowej edycji konkursu matematycznego dla gimnazjalistów „ Nie tylko dla orłów

organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.

I etap konkursu odbędzie się 16 grudnia 2016r o godz. 15.00 w budynku III LO.

 

Zgłoszenia chętnych na odpowiednim formularzu należy składać w sekretariacie III LO lub przesłać drogą elektroniczną na adres mg@ebra.pl do dnia 09 grudnia 2016r.( Temat e-maila NIE TYLKO DLA ORŁÓW – wystarczy tylko jedna forma zgłoszenia)

Regulamin konkursu, zakres wymagań, terminarz oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły: www.iii-lo.tarnow.pl w zakładce GIMNAZJALIŚCI.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.

 

TERMINARZ KONKURSU „NIE TYLKO DLA ORŁÓW” 2016/2017

Lp.                              Zadanie Termin realizacji
1. zgłoszenie chętnych do konkursu(szkoła macierzysta na załączonym formularzu listownie lub drogą elektroniczną na adres mg@ebra.pl – temat NIE TYLKO DLA ORŁÓW)

! wystarcza jedna forma zgłoszenia

Do 09grudnia 2016r
2. I etap konkursu (budynek   III LO Tarnów) 16 grudnia 2016r. piątek (godz.15.00)
3. ogłoszenie wyników I   etapu(tablice ogłoszeń

w III LO oraz na stronie internetowej III LO).

05 styczeń 2017r.(godz.12.00)
4. II etap konkursu (budynek III LO   Tarnów) 24 marca 2017r. piątek (godz.15.00)
5. ogłoszenie wyników II   etapu(tablice ogłoszeń

w III LO oraz na stronie internetowej III LO).

07 kwietnia 2017r.(godz.12.00)
6. Uroczyste zakończenie konkursu 24 kwietnia 2017r. poniedziałek (godz.15.00)

 

 

 

 

 

Zadania z poprzednich konkursów:

VI konkurs

VII konkurs

VIII konkurs

IX konkurs A, IX konkurs B

X konkurs A