Nauczyciele, dyrekcja i pracownicy szkoły mieli swoje święto. Podczas akademii wyróżniono nauczycieli III LO. Było także uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie poznali również nowy samorząd, na którego czele stanął Remigiusz Mietła. Dyrektor Jan Ryba podziękował odchodzącemu samorządowi i jego przewodniczącemu, Mirosławowi Jaroszowi za pracę na rzecz szkoły. Część artystyczną wykonała klasa 2G. fot: Julia Kornaus, Wojciech Biedroń

W środę 18 września w tarnowskim Amfiteatrze odbył się Turniej Klas Pierwszych połączony z Piknikiem u Mickiewicza. Pierwszoklasiści starali się w oryginalny sposób zaprezentować swoje klasy. Nie brakowało dobrego humoru, czuć też było ducha rywalizacji. W pikniku oprócz licznie zgromadzonych uczniów III LO wzięły udział również: dyrekcja, nauczyciele i absolwenci szkoły. fot: Agata Kaczówka, Remigiusz Mietła, Julia Kornaus

Zakończył się rok szkolny 2018/2019. W Katedrze została odprawiona msza święta, a po jej zakończeniu uczniowie udali się na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość. Było rozdanie świadectw, nagród, ale i czas podsumowań. fot: Maria Grzyb, Wojciech Biedroń