1 procent

Drodzy uczniowie Poproście w moim imieniu aby Wasi rodzice w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wpisali następujący numer KRS : 0000007018 i oddali 1% swojego należnego podatku na Towarzystwo Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Pieniądze, które w ten sposób zdobędzie Nasza Szkoła będą w całości wykorzystane dla…